top of page

Rekisterinpitäjä: Open Creative House Oy (myöhemmin “OCH”)

Y-tunnus: 3251416-1

Osoite: Keilaranta 2D, 02150 Espoo

Sähköposti: info@opencreativehouse.com

Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi

OCH Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilöiden ja OCH:n välisten asiakassuhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Tietoja käytetään esimerkiksi: asiakkuuden saamiseen ja hoitamiseen; käsittelyyn ja arkistointiin; palveluiden kehittämiseen; asiakaskokemuksen parantamiseen; analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin; henkilökohtaisemman markkinoinnin tuottamiseen; uutiskirjeiden toimittamiseen; paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen.

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

 

  • rekisteröidyn suostumus

  • sopimus

  • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite

  • rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

 

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkaiden nettisivuilta ja esitteistä. Lisäksi rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia.

 

Sivustomme noudattaa henkilötietolain säännöksiä ja suojaa verkkosivustollaan käyvien henkilöiden yksityisyyttä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Käytämme evästeitä nopeuttamaan ja kehittämään sivustoamme ja palveluitamme tallentamalla käyttäjän käyttötietoja, sekä kohdentamaan markkinointia sivuston käyttäjälle. Hyödynnämme kahdenlaisia evästeitä: ensimmäisen osapuolen evästeitä (meidän asettamiamme) ja kolmannen osapuolen evästeitä (yhteistyökumppaneidemme asettamia).

 

 

Välttämättömät evästeet

Välttämättömät evästeet helpottavat ja nopeuttavat sivuston käyttöä. Näitä evästeet eivät välity kolmansille osapuolille, eivätkä ne identifioi kävijää.

 

Google Analytics, Youtube ja Hotjar

Hyödynnämme Google Analyticsia ja Hotjaria jotka oikein toimiakseen asettavat evästeen käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa sivuillamme. Näiden asettamat evästeet mahdollistavat mm. sivuston käyttökokemuksen parantamisen sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Sen avulla voimme päätellä, mitkä sisällöt sivustollamme ovat suosittuja ja mitä sivustomme ominaisuuksia käytetään eniten. Tämän datan avulla voimme kehittää palveluitamme paremmiksi ja myös korjata niissä esiintyviä virheitä.

Käytämme Youtube-videoita osalla tuotesivuja joiden näyttäminen asettaa Youtuben evästeen (Googlen omistama yritys). Näitä videoita ei näytetä mikäli näiden evästeiden hyväksyntä puuttuu.

On hyvä huomioida, että palvelut käyttävät asettamiaan evästeitä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti omaan toimintaansa. Voit lukea lisää heidän tietosuojakäytännöstään alla olevista linkeistä.

 

Käsiteltävät henkilötiedot

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Lisäksi tietoja voidaan satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli näin tapahtuisi, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein. 

 

Katso lisätietoja edellisestä kohdasta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Yrityksessä rajoitetaan tiedon kerääminen ja käsitteleminen vain tarpeellisiin tietoihin. Tarpeeton ja vanhentunut tieto poistetaan. Henkilötietoja käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työtehtäviään suorittaessa. Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään niin kauan, kun tietoja tarvitaan suhteen ylläpitämiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön tai tietojen muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.12.2023

bottom of page